Τομείς δραστηριότητας

Οι τομείς δραστηριότητας της εταιρείας καλύπτουν το πλήρες φάσμα των γεωτεχνικών έργων και περιλαμβάνουν:

 • Γεωτεχνικές μελέτες
 • Γεωτεχνικές έρευνες και επί τόπου δοκιμές
 • Εργαστηριακές δοκιμές Γεωτεχνικής Μηχανικής (Εδαφομηχανικής – Βραχομηχανικής)
 • Ποιοτικός έλεγχος υλικών κατασκευής έργων Πολιτικού Μηχανικού
 • Ποιοτικός έλεγχος σε θέματα γεωτεχνικού αντικειμένου
 • Ποιοτικός έλεγχος σκυροδέματος και υλικών οδοποιίας
 • Ποιοτικός έλεγχος αδρανών υλικών
 • Υλικά οδοποιίας
 • Υλικά οδοστρωσίας
 • Αντιστηρίξεις – Ειδικές θεμελιώσεις
 • Ερευνητικές εργασίες (Καταστροφικοί ή μη έλεγχοι υφιστάμενων κατασκευών)
 • Ενοργάνωση κατασκευών

logo

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.