Η εταιρεία μας

Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα της εταιρείας ECO-STAND.

Ενημερωθείτε σχετικά με τους τομείς δραστηριότητας της εταιρείας μας, οι οποίοι καλύπτουν όλο το φάσμα των γεωτεχνικών ερευνών υπεδάφους, των εργαστηριακών δοκιμών στο πλέον σύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο της, την εκτέλεση ερευνητικών εργασιών σε υφιστάμενες κατασκευές, ενοργάνωση των εν λόγω κατασκευών, την εκπόνηση γεωτεχνικών μελετών πάσης φύσεως γεωτεχνικού έργου, καθώς επίσης και τον αξιόπιστο ποιοτικό έλεγχο δομικών υλικών, όπως: σκυρόδεμα, αδρανή υλικά, εδαφικά υλικά, υλικά οδοστρωσίας και υλικά οδοποιίας.

Η Εταιρεία στεγάζεται επί της οδού Καλύμνου 16, στην Αθήνα.

Στα πλαίσια της προσφοράς ολοκληρωμένων ποιοτικά λύσεων, υψηλού επιπέδου, σχεδιάσθηκε και υλοποιήθηκε ένα σύγχρονo και πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο, επανδρωμένο με έμπειρο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, καλύπτοντας τις ποικιλόμορφες απαιτήσεις που παρουσιάζονται σε όλες τις φάσεις, κάθε μεγέθους ή φύσεως τεχνικού έργου που υλοποιείται στις μέρες μας.

Το αντικείμενο της Εταιρείας είναι ο Ποιοτικός Έλεγχος των Έργων, οι Δοκιμές Γεωτεχνικής Μηχανικής (Εδαφομηχανικής, Βραχομηχανικής),Σκυροδέματος,Αδρανών και ασφαλτικών. Για την εκτέλεση των εργαστηριακών δοκιμών ακολουθούνται οι Ελληνικές και Διεθνείς Τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεσης δοκιμών.

logo

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.